Coraz więcej interwencji strażników miejskich dotyczy osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych bloków. W środę Straż Miejska miała dwie takie interwencje. Pierwsza była przy ul. Wyszyńskiego 3, a druga przy 3 Maja 6. W obydwu przypadkach bezdomni zostali pouczeni o konieczności opuszczenia budynku.