W tym celu zostały wprowadzone specjalne koszyczki na zużyte baterie. System zbiórki baterii został połączony ze zbiórką szkła, która odbywa się raz na kwartał.

- Od każdego mieszkańca Pabianic, który po wystawieniu pojemnika na szkło, na jego klapie postawi koszyczek z bateriami (niezależnie od stopnia jego zapełnienia), zostaną zgodnie z harmonogramem odebrane odpady - wyjaśnia Bartek Groman z zespołu parsowego Urzędu Miejskiego.

Zebrane baterie zostaną przekazane Organizacji Odzysku Reba i będą poddane recyklingowi. Odbiór zużytych baterii i szkła jest bezpłatny.

Większość trujących substancji znajdujących się w bateriach to metale ciężkie – pierwiastki chemiczne szkodliwe dla zdrowia. Substancje te bardzo trudno usunąć ze środowiska naturalnego. Jeśli baterie zostaną wyrzucone na składowisko odpadów lub spalone w spalarni, zawarte w nich trujące substancje przedostaną się do atmosfery lub gleby. Pozostaną tam przez tysiące lat, dlatego tak ważne jest ich selektywne zbieranie!

 - Zachęcamy do zgłaszania się po bezpłatne pojemniki na szkło (zielono-pomarańczowe) i pojemniki na zużyte baterie (czerwone) - mówił wiceprezydent Jarosław Cichosz na konferencji prasowej.

Pojemniki można pobrać w siedzibie spółki Eko-Region przy ul. Traugutta 6a (tel. 215-51-41, 609- 82-82-32).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, każdy kto "(...) umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny" (art. 78).