Mądry samorząd bez partyjnych obietnic - pod tym hasłem do lokalnych wyborów idzie Blok Samorządowy Razem. Dziś (czwartek, 21 października) odbyła się na Zamku konwencja wyborcza Bloku. Przedstawiono tzw. Kontrakt dla Pabianic, czyli siedmiopunktowy wykaz celów, które przyświecać będą kandydatom na radnych miejskich i powiatowych z Bloku. Są to: wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w naszym mieście, zdobywanie pieniędzy unijnych, wybudowanie obwodnicy Pabianic, wspieranie działań zmierzających do uzdrowienia szpitala, budowa boisk wielofunkcyjnych, współpraca z policją dla poprawy bezpieczeństwa w mieście, budowa własnej oczyszczalni ścieków.
Przedstawiono także kandydatów na radnych miejskich i powiatowych. Kandydatem do Sejmiku woj. łódzkiego jest Wiesław Stasiak, a kandydatem na prezydenta miasta - Zbigniew Dychto.