- Bez utrudnień przebiega budowa boiska przy Zespole Szkół nr 2 - mówi Joanna Papuga-Rakowska ze Starostwa.
Ma to być pierwsze w Pabianicach boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną, ogrodzone i oświetlone.
W środę było układane odwodnienie z rur drenażowych PCV perforowanych, a także układano sączki zbierające. Potem usypano warstwę (10 cm) z piasku zagęszczonego. Teraz robotnicy układają warstwę nośną z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie.
Umowę z wykonawcą prac - spółką UNIPOL ze Szczecina, Starostwo podpisało 13 października. Spółka zobowiązała się za 612.019,01 zł (brutto) skończyć roboty w 6 tygodni.