Na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego i Nawrockiego już obowiązuje nowa organizacja ruchu. Dotyczy to jadacych Grota-Roweckiego od strony centrum miasta. Środkowy pas ruchu na skrzyżowaniu z Nawrockiego jest teraz przeznaczony wyłącznie dla skręcających w lewo (był dla jadących w lewo lub prosto). Prawy pas jest natomiast przeznaczony dla jadących prosto lub w prawo (był wyłącznie dla skręcających w prawo). Powodzenia!