Na skrzyżowaniu ulic Waltera-Jankego i Nawrockiego została uszkodzona studzienka. Na środku pasa ruchu dla pojazdów jadących od strony ulicy Myśliwskiej do ulicy Bugaj przejazd blokują płotki otaczające studzienkę. Należy zachować ostrożność.