- W poniedziałek znaki zakazujące rowerzystom jazdy asfaltową jezdnią będą ustawione na ulicach Waltera-Jankego i Świetlickiego - mówi Andrzej Różański, inżynier miasta.
Nowe oznakowanie zmusi rowerzystów do korzystania ze scieżek rowerowych. Do tej pory rowerzyści jeździli również jezdnią przeznaczoną dla samochodów, bo nikt im tego nie zabraniał.
Znaki kupił Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej