Roboty drogowe w ulicy Bugaj (od ul. Grota-Roweckiego w kierunku Gawrońskiej) przeciągnęły się. Układanie nowego asfaltu potrwa do 10 kwietnia. Wjazd w ulicę Bugaj z ulicy Grota-Roweckiego jest nadal zamknięty.