Kierowcy jadący ulicami Waltera-Jankego i Myśliwską w okolicach ul. 20 Stycznia powinni uważać na pachołki porozstawiane na drodze. Ustawili je robotnicy drogowi, otaczając powycinany asfalt koło studzienek.