Od samego rana na skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Kilińskiego i św. Jana nie działała sygnalizacja świetlna. W związku z jej konserwacją, część sygnalizatorów została zdjęta, nowych nie założono. Reszta była wyłączona. Po godz. 15.00 światła zostały ponownie uruchomione i na skrzyżowanie powrócił porządek.