Powiatowa Komisja Lekarska spotyka się w pabianickim szpitalu przy ulicy Jana Pawła II 68. W tym roku do kwalifikacji stanie 860 mężczyzn i 25 kobiet.

- Już przebadano ponad 200 młodych mężczyzn - wyjaśnia Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

W Powiatowej Komisji pracuje 6 osób: trzech lekarzy (jeden chorób wewnętrznych i dwóch chirurgów), dwóch pracowników średniego personelu medycznego (zajmujących się prowadzeniem książki medycznej, mierzeniem i ważeniem młodzieży) oraz sekretarz.

Komisja będzie pracować do 18 marca.

Po zmianach wprowadzonych do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, rolą komisji jest ustalenie stanu zdrowia osób stawających do kwalifikacji wojskowej oraz przydzielenie im odpowiedniej względem tego kategorii zdrowia. Po jej określeniu wszyscy zakwalifikowani zostają przeniesieni przez wojskowego komendanta uzupełnień do rezerwy.
Zakres przedsięwzięć realizowanych w czasie prowadzenia kwalifikacji wojskowej obejmuje: założenie ewidencji wojskowej, orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie osobom podlegającym stawiennictwu do kwalifikacji wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Osoby zainteresowane przeniesieniem do rezerwy mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie WKU w celu uzyskania wpisu do książeczki wojskowej o przeniesieniu do rezerwy. Właściwą terytorialnie Wojskową Komendą Uzupełnień jest WKU w miejscu stałego zameldowania lub zameldowania tymczasowego dłuższego niż 3 miesiące.