Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie w listopadzie przyjął 96 wniosków o pozwolenie na budowę. 12 osób chce się budować w gminie Lutomiersk, 12 w Konstantynowie, 36 w  Pabianicach, 10 w gminie Pabianice, 7 w Dobroniu, 9 w gminie Dłutów, 10 w gminie Ksawerów. 
W listopadzie wydział wydał 110 decyzji pozwolenia na budowę. Łącznie od początku roku rozpatrzył 2729 spraw i wydał 1367 decyzji.