LIst od wiceprezydenta Jarosława Cichosza:

Oficjalne stanowisko ws. listu czytelnika dotyczącego prac kanalizacyjnych na Klimkowiźnie

W związku z zamieszczonymi na portalu uwagami mieszkańca, dotyczącymi prac drogowych prowadzonych na tzw. Klimkowiźnie, pragnę Państwu przedstawić kilka faktów:

1. Na ulicy Podmiejskiej, zgodnie z pierwotnym projektem, w ogóle nie zaplanowano właściwej nawierzchni, a jedynie 5-centymetrową nakładkę na warstwie, która pozostała po robotach kanalizacyjnych (pierwotnie była to warstwa asfaltu ułożona na szlace).

2. Na wspomnianej ulicy również nie były planowane krawężniki, zatem studzienki kanalizacji deszczowej byłyby nieskuteczne, ponieważ woda spływałaby na boki.

3. Pierwotne położenie ulicy Podmiejskiej nie pozwalało na porządne położenie chodnika, ani po jednej, ani po drugiej stronie, stąd projektant słusznie przesunął oś jezdni w stronę Chechła - dzięki temu jest szansa na chodnik chociaż z jednej strony.

4. Te dodatkowe roboty, za które również zapłacimy jako miasto, wydają się usprawiedliwiać wydłużenie terminu. Pragnę podkreślić, iż prace na ulicy odbywają się każdego dnia, a ich nieco dłuższe, ale za to dokładne wykonywanie, ma zapewnić dobry końcowy efekt.

5. Chciałbym jeszcze dodać, że mieszkańcy pozostałej części Karniszewic, gdzie kanalizacja wybudowana była wiele lat temu, zwracają się do mnie z pytaniami, czy u nich również można „wytłuczniować” drogi – niech to będzie odpowiedź na zasadność tzw. tłuczniowania dróg.

Zarówno Pan Prezydent, jak i ja, osobiście sprawdzamy wszelkie sygnały od Państwa, że prowadzone prace są niewłaściwie wykonywane lub można coś zrobić inaczej. Zdaję sobie sprawę, że są to bardzo ważne głosy, za które Państwu dziękuję. Proszę mi wierzyć, staramy się wybierać optymalne rozwiązania, które zazwyczaj są kompromisem między tym, co się „marzy”, a tym na co nas stać. Państwu pozostawiam ocenę przytoczonych przeze mnie faktów, a ze swojej strony pragnę zapewnić, że każdy z Państwa zawsze zostanie wysłuchany, jeżeli tylko zgłosi się ze swoją sprawą bezpośrednio do nas prezydentów.

Jarosław Cichosz

list czytelnika: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/informacje-drogowe/klimkowizna-jest-pechowa.html