- Informujemy, że w związku z uroczystościami pogrzebowymi Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej i przewidywanym wzmożonym ruchem, Ministerstwo Infrastruktury wprowadza zakaz ruchu samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton od piątku 16 kwietnia od godziny 18.00 do niedzieli 18 kwietnia do godziny 24.00. Zakaz będzie obejmował także samochody przewożące ładunki niebezpieczne i mają go wydać wojewodowie - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA.

W związku z tym na okres 16-18 kwietnia 2010 roku nie będą wydawane zezwolenia na WSZYSTKIE przejazdy nienormatywne. Natomiast przewoźnicy, którzy takie zezwolenia już dostali, zostaną poinformowani o przesunięciu ich terminów.
Wstrzymane zostają wszystkie prace na drogach krajowych od godziny 18.00 w piątek 16 kwietnia do północy w niedzielę 18 kwietnia, a w miejscach tych ma zostać zapewniony najbardziej efektywny ruch.