Od nowego roku szkolnego Centrum Kształcenia Praktycznego ze względów głównie ekonomicznych przestanie istnieć.

W zeszłym roku starostwo musiało dofinansować szkołę kwotą prawie 432 tys. zł. Według szacunków w tym roku wydatki przekroczą 818 tys. zł. Jest i drugi powód likwidacji. Chociaż z CKP mieli korzystać uczniowie innych pabianickich placówek, to praktykuje tu tylko Zespół Szkół nr 1. Od września szkoła przejmie budynki i powstaną warsztaty szkolne. Część osób straci pracę, reszta znajdzie ją na warsztatach. Koszty odpraw, które pracownicy otrzymają na koniec sierpnia, to 267 tys. 478 zł.