Dziesiątki drzew na Strzelnicy spryskano czerwoną farbą. Nie zrobili tego graficiarze, lecz pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. W ten sposób znakowane są drzewa uschnięte - przeznaczone do wycięcia.