W czwartek o godzinie 22.23 zaniepokojeni lokatorzy domu przy ul. Wspólnej poprosili o pomoc straż pożarną. Mieszkańcy wyczuwali w pomieszczeniach zapach siarkowodoru. Prawdopodobnie doszło do cofnięcia się powietrza z kanalizacji.

Strażacy sprawdzili stężenie siarkowodoru za pomocą miernika wielogazowego. Urządzenie nie wykazało zagrożenia.

Strażacy przekazali właścicielce protokół i zalecili wykonanie przeglądu instalacji kanalizacyjnej.