Sonda zostanie przeprowadzona w dniach 29 października – 16 listopada w centrum miasta, na targowiskach oraz przed największymi supermarketami. Do wypełnienia jest 500 ankiet. Ankiety zawierają pytania o niebezpieczne miejsca i ulice w Pabianicach.
Wyniki sondy mają pomóc władzom miasta we wskazaniu miejsc, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przy planach związanych z instalowaniem monitoringu, a zarządcom dróg zasygnalizować, na których ulicach i skrzyżowaniach poruszanie samochodem jest najbardziej uciążliwe i niebezpieczne.
Ankietowani będą też mogli zgłosić swoje propozycje na poprawę bezpieczeństwa w mieście.