Można kupić nieruchomość przy ul. Traugutta 4 - tereny między parkingiem przy supermarkecie a ul. Żeromskiego. Za 24.916 m kw. miasto chce 5.000.000 zł. Na tym terenie stoją dwa rozlatujące się budynki i jest parking (vis a vis komendy policji).
Do licytacji wystawia też plac przy Żeromskiego 19-19a. Za 14.027 m kw. chcą 3.000.000 zł. Na terenie rośnie 300 drzew - najstarsze mają 130 lat.