Z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie tego tytułu właśnie kapitanowi Debichowi wystąpili członkowie i Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pabianicach.

- Nikt nie był przeciw. Tyle mogę powiedzieć o tajnych obradach kapituły – stwierdził Andrzej Sauter, przewodniczący Rady Miejskiej.

O jaką kapitułę chodzi? Decyzję o przyznaniu tytułu HOP-a w imieniu mieszkańców przyznaje RM uchwałą na wniosek właśnie kapituły. W jej skład wchodzą: prezydent, przewodniczący Rady, przewodniczący klubów radnych i przewodniczący komisji. Obrady kapituły są ściśle tajne.

- 2 marca kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek żołnierzy – dodał Sauter. – Uroczystość nadania tytułu odbędzie się prawdopodobnie 2 maja, w Dniu Flagi.

Na sesji Rady Miejskiej radni bez głębszego uzasadnienia  zagłosowali jednogłośnie (18 radnych) za nadaniem tytułu HOP Henrykowi Debichowi.

Kapitan Eugeniusz Debich (pseud. „Kserkses”)- prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Pabianice, prywatnie rodzony brat dyrygenta Henryka.