Pabianice otrzymały dofinansowanie w wysokości 5 mln zł w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice". Złożonych wniosków było aż 115, ale tylko 18 dostało dofinansowanie.
Projekt obejmie ocieplenie ścian zewnętrzynych i stropodachu, wymianę stolarki i instalacji w Gimnazjum nr 3, Szkołach Podstawowych nr 14 i 17, w Przedszkolach Miejskich nr 6, 11, 13, 14 i 16, Żłobku Miejskim, a także w MOK-u i muzeum.
Trzyosobowy zespół składający się z Jarosława Cichosza - wiceprezydenta i koordynatora projektu, Jarosława Biskupskiego - pełnomocnika prezydenta ds. rewitalizacji oraz Pawła Pietrzaka - naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich, przygotował projekt o wartości 11.914 454 zł. (Julka)