Przetarg na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek wygrała
spółka XEROMAT z Łodzi. Cena złożonej oferty brutto: 156 277,17 zł. Zostały złożone 3 oferty. Przetarg wygrała najniższa.