Od 26 czerwca na drodze krajowej 92 w Kutnie ruszają roboty związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową, w związku z czym należy spodziewać się utrudnień.  

- Prace są prowadzone na 360. kilometrze trasy - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA. - Dla kierowców podróżujących drogą 92 zbudowano blisko 700-metrowy objazd ze strzeżonym przejazdem kolejowym na czas prowadzonych robót.

Budowę nowego obiektu wymusił zły stan techniczny istniejącego wiaduktu, zbudowanego ponad 40 lat temu. Nowy wiadukt będzie miał dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości każdy i pobocza o szerokości 2,5 m. Będzie także spełniał normę obciążenia klasy A, tzn. będą po nim mogły przejeżdżać najcięższe dopuszczone do ruchu pojazdy, o nacisku na oś do 11,5 tony. Prace mają się zakończyć pod koniec listopada, ich wartość to blisko 2,2 mln złotych.