Jedynym radnym z SLD został Piotr Duraj w okręgu 11.

Radną nie została Aleksandra Stasiak (SLD).