Krystyna Wiśniewska-Pluta została zastępcą skarbnika miasta.
Do walki o to stanowisko stanęły trzy panie: Aleksandra Olczak, Renata Biskupska i Krystyna Wiśniewska-Pluta.
Mamy też nowego inspektora do spraw oświetlenia i komunikacji w mieście. Jest nim Piotr Gawroński z Łodzi. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.
Bożenna Kozłowska (dawna pracownica ratusza) i Michał Ścibiorek (dawnej w ZGKiM) starali się o stanowisko inżyniera miasta. Konkursu nie został rozstrzygnięty. Prezydent Zbigniew Dychto uzasadnił to tak: “żaden z kandydatów nie spełnia stawianych przed inżynierem miasta wymagań, nie posiada jasno sprecyzowanej wizji i misji wydziału oraz roli inżyniera miasta”.