Wśród dzisiejszych tematów maturalnych były "Dziady" Adama Mickiewicza, "Granica" Zofii Nałkowskiej i "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.
89 procent maturzystów zdawało na poziomie podstawowym. Pierwsza część ich egzaminu polegała na czytaniu tekstu ze zrozumieniem. Maturzyści analizowali fragment wykładu inauguracyjnego o obywatelstwie - wygłoszonego przez profesor Barbarę Skargę. W drugiej części odwołano się do kanonu literatury. Tematy dotyczyły III części "Dziadów" i zawartej tam opowieści Żegoty o ziarnie lub porównania kreacji literackich matek i relacji matek z dziećmi w "Przedwiośniu" oraz "Granicy".
11 procent maturzystów wybrało pisany egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Ci analizowali fragment tekstu "Dziennikarstwo – zawód czy wyzwanie?" Teresy Sasińskiej-Klas. Do wyboru mieli dwa tematy wypracowań: Dwa obrazy prowincji – porównaj sposoby ich kreacji w "Pani Bovary" Gustawa Flauberta i "Republice Marzeń" Brunona Schulza" oraz Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego "Dwanaście stacji". W jaki sposób poeta nawiązuje do „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.