Córki i syn policjantów, których zastrzelił strażnik więzienia w Sieradzu, będą dostawały pieniądze na naukę. Co miesiąc PZU wypłaci im po 2.000 zł brutto. Renta będzie wypłacana przez cały czas trwania nauki w szkołach - nie dłużej jednak niż do 25. roku życia. Dostanie ją m.in. Bartek Werstak - syn zastrzelonego policjanta z Pabianic, Andrzeja Werstaka.
Rentę dostanie też 9-letnia córka Wiktora Będkowskiego - Adriana. Wdowy dostały już odszkodowania. Komenda Główna Policji obiecała im także jednorazową zapomogę - po 20.000 zł. Kolejne 20.000 zł dostaną od wojewody łódzkiego. Te pieniądze wypłaci opieka społeczna. Żony nieżyjących policjantów dostały już po 300.000 zł. - Każdy policjant ubiezpieczony jest na 150.000 zł. Taką kwotę dostanie rodzina, jeśli zginie na służbie - mówi policjant z komendy wojewódzkiej.