Sprawdzian jest dwuczęściowy. Najpierw napiszą test umiejętności z polskiego i matematyki, a potem czekają na nich zadania z języka obcego.

Pabianiccy szóstoklasiści w większości podchodzą do egzaminu bez większego stresu. Za rok ich koledzy mają go już nie mieć w ogóle. Likwidację sprawdzianu zapisano w projekcie nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który w połowie marca trafił do konsultacji społecznych.
Obecni szóstoklasiści są też drugim rocznikiem, który od pierwszej klasy uczy się zgodnie z nową podstawą programową i w związku z tym będzie pisać sprawdzian w formule, którą wprowadzono w ubiegłym roku.
Zgodnie z nią sprawdzian składa się z dwóch części. Pierwsza z nich rozpocznie się o godz. 9. Potrwa 80 minut. W przypadku części uczniów, którym przysługuje wydłużony czas pisania sprawdzianu (np. dyslektyków), ta część potrwa 120 minut.
W tej części sprawdzane jest opanowanie przez szóstoklasistów wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach z kontekstem historycznym lub przyrodniczym. Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte .
Po przerwie, o godz. 11.45 rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Potrwa ona 45 minut, w przypadku dyslektyków - 70 minut.
Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może przystąpić do sprawdzianu we wtorek, będzie go pisać w drugim terminie - 2 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.
Wyniki szóstoklasiści poznają 27 maja.