W Starostwie Powiatowy przy ul. Piłsudskiego 2 uruchomiono tak zwaną skrzynkę podawczą. Osoby mające dostęp do Internetu i dysponujące certyfikowanym podpisem elektroniczny już mogą większość spraw w Starostwie załatwiać drogą elektroniczną. Na stronie www.powiat.pabianice.bip.info.pl został umieszczony link do dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej, gdzie można wypełnić wniosek. Potwierdzenie przyjęcia sprawy do realizacji zostanie automatycznie wydrukowane przez system. Dopiero od 1 maja odpowiedź do realizowanej sprawy również będzie wysyłana drogą elektroniczną - dziś odpowiedź ze Starostwa wysyłana jest jeszcze pocztą. Do maja naczelnicy wydziałów otrzymają certyfikaty do podpisywania wszystkich decyzji drogą elektroniczną.