Doktor Wioletta Sikora, która w bloku przy ul. Łaskiej 64 urządziła prywatne gabinety lekarskie Eskulap, chciała odkupić lokal od Urzędu Miejskiego. Radni poprzedniej kadencji wyrazili na to zgodę. Odmienne zdanie mieli radni obecnej kadencji.
- Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemcy to strata pieniędzy - uważa prezydent Zbigniew Dychto.
- Trzeba ustalić czy my mamy wolę sprzedaży lokali użytkowych - zastanawiała się radna Krystyna Rendecka.
- Jest to przypadek incydentalny - mówił radny Andrzej Sauter. - Szanuję ciągłość władzy i uważam, że należy zakończyć tę sprawę.
Członkowie komisji wyjątkowo zgodzili się na przygotowanie oferty cenowej dla Eskulapa.