Można się zapoznać z prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015. Wiadomości są na stronie internetowej łódzkiego Oddziału GDDKiA: www.lodz.gddkia.gov.pl lub można je uzyskać w siedzibie przy ulicy Roosevelta 9 w Łodzi w Wydziale Ochrony Środowiska w godzinach 8.00 - 15.00 (pokój 20).

Do końca miesiąca można także składać w tej sprawie uwagi i wnioski w wersji elektronicznej lub tradycyjnej.