- Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownicy kancelarii cmentarza, dysponent grobu wniósł wszelkie opłaty z tytułu dzierżawy placu grobowego - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Naklejona na nagrobku informacja z prośbą o zgłoszenie się do kancelarii cmentarza nie ma związku z upływem 20-letniego terminu dokonania opłaty za grób.
 
Chodziło o przekazanie dysponentowi grobu informacji o tym, że instytut historyczny, przygotowując opracowanie dotyczące m.in. generała Zygmunta Waltera-Jankego, poszukuje członków rodziny generała, ewentualnie osób pamiętających jego dokonania.
 
- Pragnę zapewnić, że w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia związanego z likwidacją grobów ludzi zasłużonych dla Polski, podejmę wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia opieki nad tymi mogiłami – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.
 
To odpowiedź na obawy związane z likwidacją grobu generała i interpelację w sprawie przejęcia przez miasto wieczystej opieki, którą złożyła radna Monika Cieśla.
 
Więcej pisaliśmy w papierowym wydaniu Życia Pabianic.