Wielki pojazd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stoi na ulicy Grota-Roweckiego tuż przy ryneczku (skrzyżowanie z ul. Nawrockiego). Robotnicy pracują przy studzience kanalizacyjnej. Jadąc tamtędy, należy zachować ostrożność.

Mimo późnej pory pojazdy ZWiK stoją nadal także na ul. Waltera-Jankego. Tam także trwają prace przy uszczelnianu kanału.