Prezydent Pabianic podjął decyzję o włączeniu ogrzewania w miaszkaniach komunalnych. Kaloryfery będą ciepłe już dziś wieczorem.
Także Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i kilka wspólnot wysłało pismo do Zakładu Energetyki Cieplnej, by rozpoczął ogrzewanie bloków. Kaloryfery już są ciepłe w domach spółdzielni mieszkaniowej "Dobrzynka". Do jutra wszędzie ma grzać.