Jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Waltera-Jankego podpadł sąsiadom. W nocy z poniedziałku na wtorek po północy słuchał głośno muzyki. Nie zachwycił tym sąsiadów, bo na ich prośbę odwiedziła go Straż Miejska i kazała wyłączyć muzykę.