Lokator mieszkania przy ul. Dąbrowskiego hałasował o godz. 2.00 w sobotę (17 kwietnia). Jego sąsiedzi wezwali Straż Miejską. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie i pouczyli właściciela mieszkania.
Głośna muzyka i hałasy dobiegały również z mieszkania przy ul. Mokrej w sobotę o godz. 2.50. Strażnicy pouczyli lokatora.