Głośna muzyka i krzyki dochodzące z mieszkania na ulicy Toruńskiej zaniepokoiły sąsiadów. Wezwali strażników miejskich. Właściciela mieszkania pouczono i nakazano mu ściszenie muzyki.