Urząd Miejski ogłosił przetarg na budowę instalacji solarnej w celu ogrzewania ciepłej wody w budynku Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ulicy Bugaj. Do przetargu stanęło 11 firm. Wybrano Solver sp. z o.o. z Katowic, która wykona zadanie za 132.721,34 zł.