W związku z awarią (na ul. Jana Pawła II przy Krakowskiej)  i wymianą ciepłociągu przez Zakład Energetyki Cieplnej od środy, 26 października od godz. 8.00 do poniedziałku, 31 października do godz. 18.00 autobusy linii "3" i "5" będą kursować objazdem:
• z dworca PKP bez zmian do szpitala, dalej ulicami: Jana Pawła II, Śniadeckiego, Wileńską, Orlą, Grabową, Jana Pawła II do Targowej i następnie stałymi trasami,
 • z Sikorskiego i Waltera-Jankego bez zmian do ul. Grabowej, następnie ulicami: Jana Pawła II, Kamienną, Orlą, Wileńską, Śniadeckiego do Jana Pawła II i dalej stałą trasą do dworca PKP.
Na trasie objazdu na ulicach Śniadeckiego, Wileńskiej i Orlej dla linii "3" i "5" obowiązują dodatkowo przystanki jak dla linii "1". Utrzymane zostaną przystanki w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza: Jana Pawła II/Targowa, Grabowa/Jana Pawła II.
 
W związku z awarią magistrali ciepłowniczej zmianie ulegnie organizacja ruchu na ul. Kamiennej od 26 października od godz. 8.00 do 31 października do godz. 18.00. Zostaną ustawione dodatkowe znaki zakazu zatrzymywania się (B-36) w odległości do 20 metrów od skrzyżowania z ul. Jana Pawła i ul. Orlą. Straż Miejska w okresie usuwania awarii będzie prowadziła wzmożone kontrole przestrzegania wprowadzonego oznakowania.
 
Jak dowiaduje się Życia Pabianic, podczas usuwania awarii przez ZEC przez jeden dzień szpital pozostanie bez ogrzewania. W sobotę (29.10) nie będzie ciepła i ciepłej wody w szpitalu i DPS-ie.