Kilkanaście metrów za skrzyżowaniem z ulicą Smugową stoi drugi fotoradar. Dziś Straż Miejska rozstawiła przenośny fotoradar na ul. Waltera-Jankego. Łapią jadących od Smugowej.