Dziś znikną płotki na jezdni przy skrzyżowaniu ulic Waltera-Jankego i Nawrockiego. Robotnicy zalali asfaltem dziury przy studzienkach.