Od 16 września do 16 października zaplanowano prace utrzymaniowe koryta Pabianki na odcinku od ujścia do Dobrzynki, do granic Pabianic i dalej na terenie gminy Pabianice w miejscowościach: Pabianice, Bychlew, Jadwinin i Pawlikowice.

- Porządki polegają m.in. na przycięciu gałęzi i odrostów, usunięciu przetasowań i zatorów, wykoszeniu skarp, usunięciu roślinności z dna rzeki i udrożnieniu koryta - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Pracami zajmie się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.