O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie kluby sportowe z terenu powiatu. Dotacja może być przeznaczona na programy szkoleniowe zawodników i drużyn, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych i uczestnictwa w nich: obsługę sędziowską i medyczną, zakup pucharów, dyplomów i nagród, opłaty regulaminowe, badania lekarskie, ubezpieczenie zawodników, transport i delegacje, w tym noclegi i wyżywienie w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów, zabezpieczenie imprez sportowych, koszty usług, tj. wynajmu obiektów sportowych, kabin wc, nagłośnienia, sprzętu, poligrafii, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Każdy z klubów może otrzymać maksymalnie 90 procent kwoty potrzebnej na realizację zadania. Wysokość dofinansowania ustali komisja.

Wnioski należy składać do piątku 8 lutego do godz.16.00 w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Do 5 marca nastąpi ogłoszenie klubów, które otrzymają wsparcie.