Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Specjalnych i Zespole Szkół nr 2 będzie kosztowała 17.973 zł. Zespół Szkół Nr 5 na zakup i instalację zestawu standardowego otrzyma 7.973 zł, z czego 5.980 zł pochodzi z dotacji, a 1.993 zł z powiatu. Zespół Szkół nr 2 dostanie 10.000 zł (8.000 – dotacja, 2.000 – środki powiatu) na zakup i instalację zestawu standardowego plus dwie dodatkowe kamery.

Powiat pabianicki otrzymał od województwa łódzkiego dotację celową w wysokości 13.980 zł na realizację rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach".