Połowę ulicy Kaplicznej blokują swoim samochodem pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. Wokoło rozstawili słupki. 
Tną gałęzie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulicy.