Jedna z najdłuższych ulic w mieście będzie poszerzona. Zostaną położone chodniki. Całą jezdnię pokryje nowy asfalt. Ale żeby można było wykonać zaplanowane prace, trzeba wejść na teren prywatnych działek.
– Zabierają nam ziemię jak za komuny – mówi pabianiczanin z Karniszewickiej.
W związku z tym nastąpi podział nieruchomości, niezależny od właścicieli tych terenów. Zgodę na to wyda starosta i nie będzie negocjacji z właścicielami działek. Jeśli ktoś będzie niezadowolony, może domagać się odszkodowania.
– Chodzi o niewielkie paski ziemi o szerokości około metra – tłumaczy Paweł Pietrzak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miejskim.
Odgórny podział przyspieszy prace, bo niektóre działki nie mają uregulowanej sytuacji prawnej. Łącznie chodzi o 14 działek. Reszta potrzebnych terenów należy do gminy.
Prace mają ruszyć w sierpniu. Zaczną się od ulicy Torowej w kierunku Wspólnej. Remont ulicy zakończy się przy Lutomierskiej.