Od 17 sierpnia kasa Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zmienia siedzibę. Zostaje ona przeniesiona z ul. Śniadeckiego 10 na ul. Łaską 46/48 - przy Administracji Osiedlowej nr 1. Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców i szybszy dostęp do informacji o kondycji finansowej lokali mieszkalnych. (Julka)