Dziś od godz. 6.30 na krańcówce autobusowej przy ul. Waltera-Jankego Krzysztof Rąkowski, Dawid Zakrzewski i Łukasz Stencel częstowali studentów gorącą kawą i... krówkami.

- Mamy sześć dużych termosów z kawą. Powinno wystarczyć - mówi Krzysztof Rąkowski. - Chętnie korzystają z nich kierowcy autobusów.