Kilka osób pytało o zespół koszykarek Hartmann, czy miasto ma zamiar pomagać finansowo drużynie? Prezydent obiecał pomoc w miarę możliwości. Znaleźli się też tacy, którzy byli oburzeni stanem parku Wolności. Ubolewali nad ostatnio zniszczonymi ławkami, amfiteatrem i śmieciami na całym terenie. Prezydent zapowiedział wycinkę suchych drzew, ustawianie ławek, koszy i odnowę placów zabaw. Pytano o plany przebudowy terenów dawnych zakładów Pamoteksu, dawną dyskotekę za centrum handlowym "echo" i budynek gdzie mieściło się kino Mazur. Budynki te są własnością prywatną i decyzje w ich sprawie podejmują właściciele. Było kilka pytań o nowy asfalt lub kanalizację na ulicach: Krakowskiej, Świętokrzyskiej i Lutomierskiej. Pytano o porozumienie z gminami ościennymi w sprawie budowy kanalizacji. Prezydent rozmawiał także o Łódzkim Tramwaju Regionalnym. Tłumaczył, że nie mamy 131 mln zł. na odcinek Ksawerowsko - Pabianicki, ale prowadzone są rozmowy z Łodzią na temat współfinansowania. Młodzież z Klubu Strzeleckiego LOK Walter prosiła o pozwolenie na strzelanie kulowe, do tej pory używali śrutu. Nie otrzymali zgody. Pytano o boiska dla młodzieży i skatepark. Jedna osoba informowała o brakach sprzętowych w szkole muzycznej i wspominała magazyny z nieużywanymi instrumentami w szkołach. Proponowała zbiórkę instrumentów dla muzycznej.