Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach w ramach zamówień publicznych poszukuje podmiotu świadczącego całodobowo usługi medyczne w zakresie prowadzenia badań lekarskich osób zatrzymanych przez policję do celów procesowych oraz badań osób zatrzymanych do wytrzeźwienia, a także pobrania próbki krwi do celów procesowych.

Badania będą wykonywane w siedzibie zleceniobiorcy oraz w siedzibie zleceniodawcy w sytuacji niecierpiącej zwłoki.

Zawarta umowa będzie obowiązywać w okresie od 1 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Oferty należy składać do dnia 8 października 2009 roku do godz. 14.00 bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18 lub faxem na nr 042 22 53 360 bądź mailem na adres kpppabianice@lodzka.policja.gov.pl.